Cancroid...

Cancroid...

Chancroid'in belirtileri ve tanısı. Belirtiler enfeksiyondan 3 ila 7 gün sonra başlar. Cinsel organlarda ve anüs çevresinde bulunan küçük ağrılı veziküller hızla kırılır ve sığ ülserler oluşturur.